• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

સંસ્થાની પ્રવ્રૂતિઓ /તહેવારો

img

જન્માષ્ટમી ઉત્સવ

02-06-2017

સંસ્થા દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ જન્મ મહોત્સવ ઉલ્લાસ પૂર્વક ઉજવવામા આવે છે.

Subscribe Our Newsletter