• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

સંસ્થાની પ્રવ્રૂતિઓ /તહેવારો

img

સન્માન સમારોહ

02-05-2017

સંસ્થા દ્રારા દર વર્ષે અર્ધવાર્ષિક સંમેલન મા સમાજના ઉચ્ચ કારકિર્દિ ધરાવતા મહાનુભાવો તેમજ વિધર્થીઓનું સંન્માન કરવામા આવે છે.

Subscribe Our Newsletter