• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

સંસ્થાની પ્રવ્રૂતિઓ /તહેવારો

img

શ્રીબાઇ છાત્રાલય

02-05-2017

સંસ્થા દ્રારા જુનાગઢ મુકામે  સંચાલિત શ્રીબાઇ કુમાર છત્રાલય આવેલ છે. જેમા સમાજના વિધાર્થીઓને ટોકન દરે છત્રાલયમાં પ્રવેશ આપવામા આવે છે.

Subscribe Our Newsletter