• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

સંસ્થાની પ્રવ્રૂતિઓ /તહેવારો

img

સાર્વજનિક અન્ન્ક્ષેત્ર

02-05-2017

સંસ્થા દ્રારા બપોરે તેમજ સાંજે સાર્વજનિક અન્ન્ક્ષેત્ર ચલાવવામા આવે છે. જેમા બપોરે તેમજ સાંજે યાત્રાળુઓ, બાવાસાધુઓ તેમજ ધામમા આવેલ દર્શનાર્થીઓ ને  પ્રસાદિ આપવામા આવે છે.

Subscribe Our Newsletter