• શ્રીબાઇ માતાજીના મંદીર નુ નવનિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામા આવેલ છે જ્ઞાતિ જનોએ યથાયોગ્ય સહકાર આપવા નમ્ર વિનંતિ.
shribai

શ્રીસોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇ આશ્રમ - તાલાલા(ગીર)

banner

અમારી પ્રવૃત્તિઓ

 • 2017
  01 Jan 2017

  મંદિર શિલા રોપણ

  શ્રીબાઇધામ તાલાલા (ગીર) ખાતે શ્રીબાઇ માતાજીના મંદિરનું નવનિર્માણ પ્રસંગે તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૧ ના રોજ શિલારોપણ કાર્યક્રમ ઉજવાયો. આ શિલારોપણ કાર્યક્રમ ઉપસ્થીત સંતો મહંતો ના વરદ હસ્તે યોજ્વામા આવેલ.

  14 Feb 2017

  વાર્ષિક સંમેલન

  સંસ્થાનું વાર્ષિક સંમેલન દર વર્ષે યોજવામા આવે છે.

  06 Feb 2017

  અર્ધવાર્ષિક સંમેલન

  સંસ્થાનું અર્ધવાર્ષિક સંમેલન દર વર્ષે યોજવામા આવે છે. જેમા સમાજના મહાનુભાવો તેમજ તેજ્સ્વી વિધાર્થીઓનું સંન્માન કરવામા આવે છે.

  22 Feb 2017

  સમુહલગ્ન

  સંસ્થા દ્વારા દર વર્ષે વસંત પંચમીના રોજ સમુહલગ્નનું આયોજન કરવામાં આવે છે

 • 2016
  13 Nov 2016

  જ્યોતિ રથ યાત્રા

  શ્રી અખિલ સોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ શ્રીબાઇધામ તાલાલા (ગીર) અને શ્રી સોરઠિયા પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ મંડળ રાજકોટ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે શ્રીબાઇ માતાજીની " જ્યોતિ રથ યાત્રા " નું આયોજન કરવામા આવેલ છે. આ જ્યોતિ રથ યાત્રાનું પ્રસ્થાન તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૬ અને શનિવારના રોજ રાજકોટ મુકામે થી કરેલ.

  10 Oct 2016

  મંદિર નવનિર્માણ

  શ્રીબાઇ માતાજીના મંદિર નવનિર્માણ કાર્ય માં માતાજીનું વિશાળ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવશે.

Subscribe Our Newsletter